Het Bestuur van Fonds KL 1940

"Wij helpen je graag financieel weer op weg!" 

Het Fonds KL 1940 is een sociaal fonds dat financiële ondersteuning biedt aan (ex) militairen van de Koninklijke Landmacht. 

Tot onze doelgroep behoren allen, die dienen of hebben gediend als KL-militair en een aanstelling hebben of hebben gehad bij Defensie. Het Fonds is een stichting en is ingeschreven in het Stichtingenregister te ‘s-Gravenhage. 

Het bestuur vergadert in beginsel 6 maal per jaar en daarin behandelt en besluit collegiaal de aangeboden aanvragen voor financiële en andere terzake doende onderwerpen. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Bgen b.d. Edwin van Vught RA

Secretaris: Lkol mr. Nils Rienks

Penningmeester: Kol drs. Coert van Kooij RA

Leden: Kol b.d. Roel Been en dhr Ron Geenen MBA

Het bestuur laat zich bij de behandeling van de aanvragen adviseren door lkol Hendrik Jan van Tilburg.

Het Fonds KL 1940 is lid van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) www.militairefondsen.nl bestaande uit: Fonds 1815, Prins Bernhard Stichting, Karel Doorman Fonds, Eereschuld en Dankbaarheid, Weerden Poelman fonds en Fonds KL 1940.

Bij de behandeling en de beoordeling van de aanvragen is regelmatig afstemming met andere sociale fondsen zoals het Prins Bernhard Stichting en Fonds 1815.