Fonds KL1940

Sociaal fonds voor (ex) militairen van de Koninklijke Landmacht

Onze diensten 

Wij streven naar structurele oplossingen als je financieel bent vastgelopen en wanneer de daartoe geëigende instanties niet afdoende hulp (kunnen) bieden. 

Renteloze leningen 

Indien je schuldenlast en de bijbehorende condities te zwaar zijn geworden en de schuldhulpverlening (nog) niets voor je kan betekenen, dan kan het Fonds KL 1940 besluiten je een renteloze lening te verstrekken.

Giften

Als je financiële nood te hoog is, is een renteloze lening vaak niet  toereikend of passend. In dat geval kan het Fonds KL 1940 besluiten je een gift toe te kennen, al dan niet in combinatie met een renteloze lening.

Advies

Het kan zijn dat je financiële situatie dermate complex is  geworden, dan kan het Fonds KL 1940 vanuit hun brede kennis en netwerk je een advies geven. Dit kan ook in combinatie met een renteloze lening en/of een gift.